Jarmila Krestová - psychoterapeut

Malá škola psychotrapie od roku 2020 do r 2022 se výuka nekoná

Vhodné pro maséry, zdavotníky a ty, kteří pracují s lidmi. Pro ty, kteří chtějí duševně růst a pomáhat ostatním. Kladu důraz na - uzdrav sebe a pak ostatní.

 Co dělám pro svoji duši a pro duši ostatních - to dělám s láskou - léčím srdcem.


Vážení zájemci, budoucí kolegové. Touto malou školou vám chci předat mé dlouholeté zkušenosti v psychotrapii altenativních metod. Vybrala jsem pro vás z velkých možností to nejlepší, a hlavně to, co mám ověřeno jako nejúčinější, to, co opravdu fuguje. Nikdy to nemůže být jen jedna metoda. Každý klient potřebuje něco jiného. Co funguje pro jednoho může být pro druhého bezvýznamné. Dobrý terapeut to musí vycítit a vědět. To však ukazuje až sama praxe. Tento výukový komplex jsem maximálně zkrátila z důvodů fnančních. Program je přeplněný, proto po vás budu žádat, aby jste se sami doučovali doma po př.pod mým telefonickým vedením. Budu vám vždy k disposici. Na každém vikendovém setkání dostanete skripta a úkoly. Předpokládám, že přijmete tuto výuku zodpovědně a s láskou.

Po absolvování kurzu doporučuji aspon 1 rok scházet se s kolegy jednou v týdnu a pracovat vzájemně na sobě. Má to dvojí positivum - čistíte sebe a také získáváte praxi. Kamarádům a rodině můžete nabídnout terapii s upozorněním, že se ještě učíte. V žádném případě nehodlám brát na sebe zodpovědnost z chyb, které spácháte na svých klientech, ale mohu poradit jak je opravit. Osvědčení o absolvování kurzu obdrží každy žák poslední vikend.

  . Vaše dotazy zodpovím.  Těším se na nové kolegy :)  

 

Zájemci musí být již mírně pokročilí, neboť na základní učení nebude prostor. Je nutné aby zájemce aspon částečně ovládal základy meditace, byl zasvěcen do Reiki, nebo do jiných enrgetických metod a směrů esoterického učení.

Budeme se učit hlavně regresní a hypnotickou terapii, práci s léčtelskými metodami, práci s tělem a duší, etice léčitele, přístupu  ke klientovi a jiné.

 

Program 1 modulu výuky - rozvíjení intuice potřebné k práci psychoterapeuta.Techniky práce s podvědomím a s kyvadlem. Etika léčitele ve vztahu ke klientovi. Ochrana léčitele. Nové techniky Reiki 2.Vesmírné zákony. O karmických nemocech a jak je odhalit. Hluboké meditační techniky. Vzájemná práce na sobě.

Program 2 modulu výuky - kompletní výuka regresní teapie včetně úvodu do teorie. Práce na sobě a mezi sebou pod kontrolou. (Snad to stihneme za všechno v jednom vikendu)

Prgram 3 modulu výuky - kompletní výuka hypnozy a nejméně 3-4 technik.Opět vzájemná práce na sobě. Psycoterapeutické metody. Práce s dětmi a s rodinnými

příslušníky.                                                                                                                                                                       

Program 4 modulu výuky - kombinace metod v praxi, jejich výhoda. Krátké seznámení s geopatií. Metoda odvádění přivtělených duší. Důkladné opakování všeho učiva. Předání osvědčeni. Malá oslava na rozloučenou.

info a přihlášky - tel 603523082 nebo email  jar.krestova@seznam.                                                      

Kurzy se od roku 2021 nekonají